Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Witosa 10
Miejscowość Książ Wielki
Kod pocztowy 32-210
Gmina Książ Wielki
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

413838010
Regon 35655863400002
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Książ Wielki pod adresem Witosa 10. Telefon do szkoły to 413838010. Numer faksu: 413838010. Szkoła średnia techniczna działa na obszarze gminy Książ Wielki, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zsppksiaz.republika.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 35655863400002.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce była równa 114, z czego 29 to słuchaczki, a 85 stanowili kursanci. Powiat miechowski ma zarejestrowane 4 szkoły techniczne, a województwo małopolskie - 246. Na 1157 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół średnich o profilu technicznym (289,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 204,66 (50347 wychowanków na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 31 30,40 % 39,00 %
język angielski pisemny podstawowy 31 42,50 % -
język angielski ustny podstawowy 31 47,40 % -
język polski pisemny podstawowy 31 50,60 % 39,00 %
język polski ustny podstawowy 31 67,90 % 39,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 30,40 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 8) 361 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 42,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 8) 398 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 47,40 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 8) 362 (z 440)
język polski pisemny podstawowy 50,60 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 8) 263 (z 448)
język polski ustny podstawowy 67,90 % 1 (z 2) 1 (z 2) 5 (z 8) 214 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr