Przedszkole Samorządowe Nr 6


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 6

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 6

T.KRÓLA 3
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 6

158324756
Regon 29243113300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 6 mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem T.KRÓLA 3. Numer tel. do przedszkola to 158324756. Numer fax: 158324756. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.sandomierz.pl/przed6. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 29243113300000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 117, z czego 60 stanowiły dziewczynki, a 57 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,5. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa