Technikum Handlowo-ekonomiczne W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Technikum Handlowo-Ekonomiczne W Białymstoku

Adres Technikum Handlowo-Ekonomiczne W Białymstoku

gen. J. Bema 105
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-370
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Handlowo-Ekonomiczne W Białymstoku

857423609
Regon 05220280300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Handlowo-ekonomiczne W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem gen. J. Bema 105. Nr tel. do szkoły to 857423609. Numer faksu: 857423609. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.ekonomik.bialystok.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 05220280300000.

Wychowanek technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 572, z czego 374 to uczennice, a 198 to kursanci. Powiat białystok ma zarejestrowane 24 szkoły techniczne, a województwo podlaskie - 111. Na 6153 uczniów w powiecie przypada 24 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (256,38 na placówkę), a średnia w województwie to 168,32 (18684 wychowanków na 111 placówek).

Mapa