Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Białymstoku

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Białymstoku

Bema 105
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-370
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Białymstoku

857423609
Regon 05220279500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Bema 105. Numer telefonu do szkoły to 857423609. Faks: 857423609. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.ekonomik.bialystok.pl. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 05220279500000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat białystok ma zarejestrowane 16 szkoł zawodowych, a województwo podlaskie - 70. Na 1108 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół zawodowych (69,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 70 placówek).

Mapa