Przedszkole Samorządowe Nr 49 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 49 W Białymstoku

Patron Jan Brzechwa

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 49 W Białymstoku

Pogodna 16
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-354
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 49 W Białymstoku

857428351
Regon 20040755700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 49 W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Pogodna 16. Nr tel. do przedszkola to 857428351. Nr faksu: 857428351. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową przedszkola odwiedzimy pod adresem przedszkole49.ignet.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 20040755700000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 143, z czego 72 to uczennice, a 71 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 11. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 67,87 (22330 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

przedszkole