Przedszkole Samorządowe Nr 48 "bajkowa Kraina" W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 48 "Bajkowa Kraina" W Białymstoku

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 48 "Bajkowa Kraina" W Białymstoku

Pogodna 8
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-354
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 48 "Bajkowa Kraina" W Białymstoku

857428481
Regon 20040756300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 48 "bajkowa Kraina" W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Pogodna 8. Numer telefonu do przedszkola to 857428481. Numer faksu: 857425114. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.ps48.ugu.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 20040756300000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 135, z czego 63 to uczennice, a 72 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 11. Powiat białystok ma zarejestrowane 89 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 8060 uczniów w powiecie przypada 89 innych przedszkoli (90,56 na placówkę), a średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa