Szkoła Podstawowa Nr 40 Przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Im. Ludwika Zamenhofa W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 40 Przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Im. Ludwika Zamenhofa W Białymstoku

Adres Szkoła Podstawowa Nr 40 Przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Im. Ludwika Zamenhofa W Białymstoku

Waszyngtona 17
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-274
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00073554600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Podstawowa Nr 40 Przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Im. Ludwika Zamenhofa W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Waszyngtona 17. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00073554600000.

Szkoła Podstawowa Nr 40 Przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Im. Ludwika Zamenhofa W Białymstoku rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Mapa

szkoła podstawowa