Szkoła Podstawowa Nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

Patron im. Kazimierza Pułaskiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

Pułaskiego 25
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-337
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

857420364
Regon 00073533900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Pułaskiego 25. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 857420364. Numer faksu: 857449159. Instytucja szkolna działa na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.sp14.bialnet.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00073533900000.

Szkoła Podstawowa Nr 14 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 459, z czego 228 stanowiły uczennice, a 231 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 58 nauczycieli, z czego 53 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 10,6. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła podstawowa