Szkoła Podstawowa Nr 2 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Białymstoku

Patron ksiądz Jan Twardowski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Białymstoku

Bohaterów Monte Cassino 25
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-893
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Białymstoku

857420304
Strona
Regon 00073522700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Bohaterów Monte Cassino 25. Telefon do szkoły to 857420304. Numer fax: 857420304. Instytucja edukacyjna mieści się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem sp2bialystok.edupage.org. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00073522700000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Białymstoku przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 342, z czego 168 stanowiły uczennice, a 174 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 26 na pełen etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa