Szkoła Podstawowa Nr 29 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 29 W Białymstoku

Patron im. Synów Pułku

Adres Szkoła Podstawowa Nr 29 W Białymstoku

Promienna 13A
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-720
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 29 W Białymstoku

856511505
Regon 00073566400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 29 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Promienna 13A. Numer tel. do szkoły to 856511505. Nr fax: 856516306. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp29bialystok.republika.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00073566400000.

Szkoła Podstawowa Nr 29 W Białymstoku naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 290, z czego 152 to dziewczynki, a 138 stanowili uczniowie. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Mapa