Szkoła Podstawowa Nr 50 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 50 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

Patron Święta Jadwiga Królowa Polski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 50 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

Pułaskiego 96
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-338
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 50 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

857489041
Regon 05200641000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 50 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Pułaskiego 96. Numer tel. do szkoły to 857489041. Fax: 857489052. Instytucja edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.sp50.bialystok.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 05200641000000.

Szkoła Podstawowa Nr 50 Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 727, z czego 339 stanowiły dziewczynki, a 388 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 82 nauczycieli, z czego 69 na cały etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,31. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa