Szkoła Podstawowa Nr 6 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 6 W Białymstoku

Patron Jarosław Iwaszkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 6 W Białymstoku

Wesoła 11a
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-307
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 6 W Białymstoku

857454934
Regon 00073526200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 6 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Wesoła 11a. Telefon do szkoły podstawowej to 857454934. Faks: 857421025. Jednostka szkolna znajduje się na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp6.bialystok.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00073526200000.

Szkoła Podstawowa Nr 6 W Białymstoku uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 485, z czego 268 stanowiły uczennice, a 217 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 50 nauczycieli, z czego 42 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 5,25. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła podstawowa