Szkoła Podstawowa Nr 34 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 34 W Białymstoku

Patron Józef Zachariasz Bem

Adres Szkoła Podstawowa Nr 34 W Białymstoku

Pogodna 12
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-354
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 34 W Białymstoku

857424131
Regon 00083214300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 34 W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Pogodna 12. Telefon do szkoły podstawowej to 857424131. Nr faksu: 857440859. Szkoła podstawowa działa na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp34.bialystok.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00083214300000.

Szkoła Podstawowa Nr 34 W Białymstoku edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 410, z czego 214 stanowiły uczennice, a 196 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 49 nauczycieli, z czego 40 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,44. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła podstawowa