Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Chrobrego 23
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

614282910
Strona
Regon 63983209400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Chrobrego 23. Numer telefonu do technikum to 614282910. Nr faksu: 614282921. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową technikum znajdziemy pod adresem zseo.gniezno.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 63983209400000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 636, z czego 332 to uczennice, a 304 stanowili słuchacze. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (126,59 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 16 23,63 % -
matematyka pisemny podstawowy 135 57,04 % 94,81 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 23,63 % 5 (z 7) 5 (z 7) 6 (z 8) 129 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 57,04 % 4 (z 19) 4 (z 19) 5 (z 23) 93 (z 455)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa