Technikum Informatyczne/ekonomiczne/żywienia


Najważniejsze informacje - Technikum Informatyczne/Ekonomiczne/Żywienia

Adres Technikum Informatyczne/Ekonomiczne/Żywienia

Warszawska 29
Miejscowość Witkowo
Kod pocztowy 62-230
Gmina Witkowo
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 63416150200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Informatyczne/ekonomiczne/żywienia mieści się w miejscowości Witkowo pod adresem Warszawska 29. Technikum funkcjonuje na terenie gminy Witkowo, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 63416150200000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczących się w placówce to 135, z czego 32 stanowiły słuchaczki, a 103 to uczniowie. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (126,59 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 5 45,60 % 100,00 %
język polski ustny 5 66,00 % 100,00 %
matematyka pisemny podstawowy 5 54,40 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 45,60 % 2 (z 3) 2 (z 3) 14 (z 24) 302 (z 527)
język polski ustny 66,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 9 (z 24) 220 (z 520)
matematyka pisemny podstawowy 54,40 % 1 (z 3) 1 (z 3) 6 (z 23) 103 (z 455)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr