Technikum Gastronomiczne


Najważniejsze informacje - Technikum Gastronomiczne

Patron Jan Kiliński

Adres Technikum Gastronomiczne

Sobieskiego 20
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Gastronomiczne

614266523
Strona
Regon 63441829500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Gastronomiczne znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Sobieskiego 20. Numer tel. do szkoły to 614266523. Nr faksu: 614240767. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terytorium gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej technicznej odwiedzimy pod adresem www.zsp4.gniezno.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 63441829500000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 230, z czego 147 to słuchaczki, a 83 stanowili uczniowie. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (126,59 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 37 34,16 % 56,76 %
język polski pisemny podstawowy 37 48,97 % 94,59 %
język polski ustny 32 49,22 % 96,88 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 34,16 % 16 (z 19) 16 (z 19) 20 (z 23) 271 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 48,97 % 8 (z 20) 8 (z 20) 11 (z 24) 245 (z 527)
język polski ustny 49,22 % 17 (z 20) 17 (z 20) 21 (z 24) 414 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa