4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Geodeta


Najważniejsze informacje - 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Geodeta

Patron Stanisław Mikołajczyk

Adres 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Geodeta

SOBIESKIEGO 20
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 30147896400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Geodeta znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem SOBIESKIEGO 20. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terenie gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 30147896400000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna ilość kursantów uczących się w placówce była równa 81, z czego 34 to kursantki, a 47 to słuchacze. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (126,59 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Mapa