Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Powstańców Wielkopolskich 1918/19

Adres Gimnazjum Nr 2

Pocztowa 11
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

614264609
Regon 63961317900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Pocztowa 11. Telefon do gimnazjum to 614264609. Faks: 614264609. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem www.gimnazjum2gniezno.republika.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 63961317900000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 290, z czego 134 to dziewczynki, a 156 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 51 nauczycieli, z czego 40 na cały etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,64. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4617 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół gimnazjalnych (148,94 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gniezno: 30
  • w gminie Gniezno: 30
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.93-3.98-4.96
2006-1.1-2.75-4.15
2007-1.62-5.94-8.09
2008-4.71-5.19-4.58
2009-5.13-6.19-8.82
2010-2.53-3.19-5.11
2011-5.64-4.7-5.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.25-3.84-5
2006-1.6-4.78-4.11
2007-1.56-4.82-6.38
2008-5.42-5.07-5.23
2009-1.33-9.38-17.7
2010-3.55-5.38-7.38
2011-2.82-3.87-4.41

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa