4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Rolnik


Najważniejsze informacje - 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Rolnik

Patron Stanisław Mikołajczyk

Adres 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Rolnik

Sobieskiego 20
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 63984446000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Rolnik mieści się w miejscowości Gniezno pod adresem Sobieskiego 20. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 63984446000000.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 72, z czego 3 to słuchaczki, a 69 to uczniowie. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (126,59 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 słuchaczy na 307 placówek).

Mapa