Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa

Chrobrego 23
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa

614282910
Regon 63983204200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Chrobrego 23. Numer telefonu do szkoły to 614282910. Faks: 614282921. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem zseo.gniezno.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 63983204200000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 119, z czego 112 stanowiły uczennice, a 7 stanowili słuchacze. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1174 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (130,44 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa