Technikum Usług Fryzjerskich


Najważniejsze informacje - Technikum Usług Fryzjerskich

Adres Technikum Usług Fryzjerskich

Sienkiewicza 6
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Usług Fryzjerskich

614263153
Regon 63982491800001
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Usług Fryzjerskich znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Sienkiewicza 6. Nr tel. do technikum to 614263153. Nr faksu: 614263153. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem http://zsp-nr3.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 63982491800001.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 23, z czego 23 stanowiły kursantki, a stanowili uczniowie. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (126,59 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski ustny 5 24,60 % 60,00 %
język angielski pisemny podstawowy 5 31,80 % 60,00 %
matematyka pisemny podstawowy 6 44,00 % 83,33 %
język polski ustny 5 50,00 % 100,00 %
język polski pisemny podstawowy 6 54,83 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski ustny 24,60 % 14 (z 16) 14 (z 16) 17 (z 19) 373 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 31,80 % 15 (z 16) 15 (z 16) 18 (z 19) 373 (z 409)
matematyka pisemny podstawowy 44,00 % 8 (z 19) 8 (z 19) 12 (z 23) 183 (z 455)
język polski ustny 50,00 % 16 (z 20) 16 (z 20) 20 (z 24) 406 (z 520)
język polski pisemny podstawowy 54,83 % 5 (z 20) 5 (z 20) 7 (z 24) 129 (z 527)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr