4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Agrobiznesu


Najważniejsze informacje - 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Agrobiznesu

Patron Stanisław Mikołajczyk

Adres 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Agrobiznesu

Sobieskiego 20
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 63984450700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Agrobiznesu znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Sobieskiego 20. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 63984450700000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 23, z czego 16 stanowiły kursantki, a 7 stanowili słuchacze. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (126,59 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Mapa