4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa


Najważniejsze informacje - 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa

Patron Stanisław Mikołajczyk

Adres 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa

Sobieskiego 20
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 63984443000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa znajduje się w miejscowości Gniezno pod adresem Sobieskiego 20. Technikum działa na obszarze gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 63984443000000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (126,59 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Mapa