4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Architektury Krajobrazu


Najważniejsze informacje - 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

Patron Stanisław Mikołajczyk

Adres 4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

Sobieskiego 20
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 30077134300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

4 Letnie Technikum W Zawodzie Technik Architektury Krajobrazu mieści się w miejscowości Gniezno pod adresem Sobieskiego 20. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terytorium gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 30077134300000.

Kursant szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 126, z czego 110 stanowiły uczennice, a 16 stanowili uczniowie. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2152 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (126,59 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 42 41,67 % 80,95 %
język polski pisemny podstawowy 42 47,43 % 100,00 %
język polski ustny 41 69,27 % 100,00 %
język angielski ustny 34 59,88 % 97,06 %
język angielski pisemny podstawowy 34 60,06 % 94,12 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 41,67 % 10 (z 19) 10 (z 19) 14 (z 23) 210 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 47,43 % 9 (z 20) 9 (z 20) 12 (z 24) 268 (z 527)
język polski ustny 69,27 % 6 (z 20) 6 (z 20) 7 (z 24) 171 (z 520)
język angielski ustny 59,88 % 6 (z 16) 6 (z 16) 9 (z 19) 145 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 60,06 % 5 (z 16) 5 (z 16) 7 (z 19) 176 (z 409)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr