Niepubliczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Adres Niepubliczna Szkoła Podstawowa

22
Miejscowość Pławna
Kod pocztowy 33-190
Gmina Ciężkowice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Podstawowa

146513018
Strona
Regon 12074461500027
Organ prowadzący Rozwój wsi Pławna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Pławna pod adresem 22. Numer telefonu do szkoły to 146513018. Nr faksu: 146513018. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Ciężkowice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Serwis www instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem nsplawna.eu. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 12074461500027. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Szkoła Podstawowa to gmina.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Mapa