Szkoła Podstawowa W Bogoniowicach Z Filią W Kipsznej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Bogoniowicach Z Filią W Kipsznej

Adres Szkoła Podstawowa W Bogoniowicach Z Filią W Kipsznej

Bogoniowice 1
Miejscowość Bogoniowice
Kod pocztowy 33-190
Gmina Ciężkowice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Bogoniowicach Z Filią W Kipsznej

146510056
Regon 00119239000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Bogoniowicach Z Filią W Kipsznej mieści się w miejscowości Bogoniowice pod adresem Bogoniowice 1. Nr tel. do szkoły podstawowej to 146510056. Placówka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Ciężkowice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00119239000000.

Szkoła Podstawowa W Bogoniowicach Z Filią W Kipsznej uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 92, z czego 38 to dziewczynki, a 54 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 6. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bogoniowice: 1
  • w gminie Ciężkowice: 9
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa