Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Strzyżewskim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Strzyżewskim

Patron 0

Adres Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Strzyżewskim

0 402
Miejscowość Rzepiennik Strzyżewski
Kod pocztowy 33-163
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Strzyżewskim

146530014
Strona
Regon 00118911700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Strzyżewskim mieści się w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski pod adresem 402. Nr tel. do szkoły podstawowej to 146530014. Numer fax: 146530014. Szkoła podstawowa mieści się na terytorium gminy Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem sprzepiennik.iap.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00118911700000.

Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Strzyżewskim rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 97, z czego 50 stanowiły dziewczynki, a 47 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 2,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Rzepiennik Strzyżewski: 1
  • w gminie Rzepiennik Strzyżewski: 6
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa