Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Marciszewskim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Marciszewskim

Adres Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Marciszewskim

200
Miejscowość Rzepiennik Marciszewski
Kod pocztowy 33-180
Gmina Gromnik
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Marciszewskim

146516625
Strona
Regon 00127827500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Marciszewskim znajduje się w miejscowości Rzepiennik Marciszewski pod adresem 200. Numer tel. do szkoły podstawowej to 146516625. Numer fax: 146516625. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Gromnik, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem sprzepm.gromnik.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00127827500000.

Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Marciszewskim uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 56, z czego 27 stanowiły dziewczynki, a 29 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 0,44. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rzepiennik Marciszewski: 1
  • w gminie Gromnik: 3
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa