Szkoła Podstawowa Nr 163 W Warszawie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 163 W Warszawie

Patron im. Batalionu "Zośka"

Adres Szkoła Podstawowa Nr 163 W Warszawie

Osiecka 28/32
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-173
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 163 W Warszawie

226104316
Regon 00080144400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 163 W Warszawie mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Osiecka 28/32. Numer tel. do szkoły to 226104316. Faks: 226104316. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem sp163.ugu.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00080144400000.

Szkoła Podstawowa Nr 163 W Warszawie edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 577, z czego 282 stanowiły dziewczynki, a 295 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 56 nauczycieli, z czego 46 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 4,6. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa