Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

TORUŃSKA 68
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

632720723
Regon 00071030000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Koło pod adresem TORUŃSKA 68. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 632720723. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00071030000000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 431, z czego 227 stanowiły uczennice, a 204 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 40 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 20. Powiat kolski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5639 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (128,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa