Szkoła Podstawowa W Dzierawach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dzierawach

Adres Szkoła Podstawowa W Dzierawach

Dzierawy 45
Miejscowość Dzierawy
Kod pocztowy 62-600
Gmina Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dzierawach

632720576
Regon 00114476400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dzierawach znajduje się w miejscowości Dzierawy pod adresem Dzierawy 45. Telefon do szkoły podstawowej to 632720576. Instytucja edukacyjna mieści się na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00114476400000.

Szkoła Podstawowa W Dzierawach naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 28, z czego 10 to dziewczynki, a 18 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,75. Powiat kolski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5639 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (128,16 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dzierawy: 1
  • w gminie Koło: 6
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa

szkoła podstawowa