Szkoła Podstawowa Nr 4 W Kole


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4 W Kole

Patron Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4 W Kole

Toruńska 315A
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4 W Kole

632720694
Regon 00071031600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 W Kole mieści się w miejscowości Koło pod adresem Toruńska 315A. Numer tel. do szkoły podstawowej to 632720694. Fax: 632720694. Instytucja szkolna znajduje się na terenie gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły znajdziemy pod adresem www.sp4kolo.edu.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00071031600000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 W Kole rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 131, z czego 59 stanowiły uczennice, a 72 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,14. Powiat kolski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5639 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (128,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa

szkoła podstawowa