Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Ińsku


Najważniejsze informacje - Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Ińsku

Adres Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Ińsku

Młynarska 18
Miejscowość Ińsko
Kod pocztowy 73-140
Gmina Ińsko
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Ińsku

914345128
Strona
Regon 81254842000249
Organ prowadzący Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin

Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Ińsku mieści się w miejscowości Ińsko pod adresem Młynarska 18. Nr tel. do przedszkola to 914345128. Numer fax: 914884201. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Ińsko, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.tpd.szczecin.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 81254842000249. Instytucja rejestrująca] dla Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W Ińsku to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat stargardzki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 1670 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (64,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 71,81 (29658 dzieci w wieku przedszkolnym na 413 placówek).

Mapa