Publiczne Gimnazjum W Obrytem


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Obrytem

Adres Publiczne Gimnazjum W Obrytem

Obryte 114
Miejscowość Obryte
Kod pocztowy 07-215
Gmina Obryte
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Obrytem

297411041
Strona
Regon 13042480200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Obrytem mieści się w miejscowości Obryte pod adresem Obryte 114. Numer tel. do szkoły to 297411041. Nr faksu: 297411041. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Obryte, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimnobryte.ehost.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 13042480200000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 155, z czego 75 to dziewczynki, a 80 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,17. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1885 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (157,08 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Obryte: 1
  • w gminie Obryte: 4
  • powiat pułtuski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.95-2.990.95
2006-1.7-2.93-1.7
2007-1.54-2.16-1.54
2008-0.86-3.02-0.86
2009-4.94-2.14-4.94
2010-1.45-3.17-1.45
2011-1.39-4.54-1.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
200513.010.7713.01
20066.98-2.296.98
20071.98-0.951.98
20086.470.616.47
20096.26-1.86.26
2010-4.64-3.09-4.64
2011-0.1-1.91-0.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa