Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron 25 Kaliska Dywizja Piechoty

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Zachodnia 23
Miejscowość Łęczyca
Kod pocztowy 99-100
Gmina miasto Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

247210350
Regon 00090323900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Łęczyca pod adresem Zachodnia 23. Telefon do szkoły to 247210350. Nr fax: 247218627. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp3leczyca.wikom.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00090323900000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 435, z czego 210 stanowiły uczennice, a 225 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 37 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6,17. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łęczyca: 8
  • w gminie Łęczyca: 8
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa