Szkoła Podstawowa W Leźnicy Małej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Leźnicy Małej

Adres Szkoła Podstawowa W Leźnicy Małej

36
Miejscowość Leźnica Mała
Kod pocztowy 99-100
Gmina Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Leźnicy Małej

247211860
Strona
Regon 00111300200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Leźnicy Małej znajduje się w miejscowości Leźnica Mała pod adresem 36. Numer tel. do szkoły to 247211860. Nr faksu: 247211860. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spleznicamala.edupage.org. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00111300200000.

Szkoła Podstawowa W Leźnicy Małej przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 99, z czego 52 to dziewczynki, a 47 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Leźnica Mała: 1
  • w gminie Łęczyca: 6
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa