Przedszkole Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 1

Adres Przedszkole Nr 1

Zachodnia 17
Miejscowość Łęczyca
Kod pocztowy 99-100
Gmina miasto Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 1

247210354
Regon 00474706100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 1 mieści się w miejscowości Łęczyca pod adresem Zachodnia 17. Telefon do przedszkola to 247210354. Fax: 247210354. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00474706100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 125, z czego 56 stanowiły dziewczynki, a 69 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4,5. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 651 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (65,1 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łęczyca: 8
  • w gminie Łęczyca: 8
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa