Szkola Podstawowa Im. Prof. Wacława Felczaka W Chorkach


Najważniejsze informacje - Szkola Podstawowa Im. Prof. Wacława Felczaka W Chorkach

Patron prof. Wacław Felczak

Adres Szkola Podstawowa Im. Prof. Wacława Felczaka W Chorkach

Chorki 10
Miejscowość Chorki
Kod pocztowy 99-150
Gmina Grabów
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkola Podstawowa Im. Prof. Wacława Felczaka W Chorkach

632734120
Regon 00116875300000
Organ prowadzący Gmina

Szkola Podstawowa Im. Prof. Wacława Felczaka W Chorkach znajduje się w miejscowości Chorki pod adresem Chorki 10. Numer tel. do szkoły podstawowej to 632734120. Faks: 632734120. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Grabów, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00116875300000.

Szkola Podstawowa Im. Prof. Wacława Felczaka W Chorkach naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 100, z czego 39 to uczennice, a 61 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,67. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Chorki: 1
  • w gminie Grabów: 5
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa