Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Jan Kochanowski

Adres Szkoła Podstawowa

Kochanowskiego 2
Miejscowość Grabów
Kod pocztowy 99-150
Gmina Grabów
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

632734242
Regon 00026800400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Grabów pod adresem Kochanowskiego 2. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 632734242. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Grabów, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00026800400000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 188, z czego 81 stanowiły dziewczynki, a 107 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,1. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Grabów: 2
  • w gminie Grabów: 5
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa