Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Biskupim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Biskupim

Adres Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Biskupim

292
Miejscowość Rzepiennik Biskupi
Kod pocztowy 33-163
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Biskupim

146530028
Strona
Regon 00118910000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Biskupim znajduje się w miejscowości Rzepiennik Biskupi pod adresem 292. Telefon do szkoły to 146530028. Nr fax: 146530028. Jednostka szkolna mieści się na obszarze gminy Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spbiskupi.cba.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00118910000000.

Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Biskupim uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 95, z czego 54 stanowiły dziewczynki, a 41 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rzepiennik Biskupi: 3
  • w gminie Rzepiennik Strzyżewski: 6
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa