Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Adres Publiczne Gimnazjum

275
Miejscowość Jodłówka Tuchowska
Kod pocztowy 33-173
Gmina Tuchów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

146526826
Regon 85271848500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Jodłówka Tuchowska pod adresem 275. Nr tel. do szkoły to 146526826. Faks: 146526826. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Tuchów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem zs_jodlowka.republika.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85271848500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 43, z czego 19 to gimnazjalistki, a 24 stanowili uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych placówek gimnazjalnych (124,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.49-1.66-3.93
2006-5.8-2.2-3.32
20070.39-1.25-3.87
20082.59-0.67-1.95
20090.29-1.69-1.46
2010-2.32-0.76-1.45
2011-0.54-0.32-0.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.66-1.4-7.25
2006-6.05-2.55-4.97
20070.48-1.43-3.92
20080.31-2.07-2.58
2009-2.22-2.51-1.51
2010-4.86-1.93-2.62
20114.63-1.06-1.02

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum