Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Wanata W Moszczenicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Wanata W Moszczenicy

Patron Bronisław Wanat

Adres Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Wanata W Moszczenicy

250
Miejscowość Moszczenica
Kod pocztowy 38-321
Gmina Moszczenica
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Wanata W Moszczenicy

183541007
Strona
Regon 49054113000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Wanata W Moszczenicy mieści się w miejscowości Moszczenica pod adresem 250. Numer telefonu do szkoły to 183541007. Nr faksu: 183541007. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Moszczenica, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spmoszczenica.iap.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49054113000000.

Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Wanata W Moszczenicy przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 223, z czego 98 to uczennice, a 125 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 19 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9,5. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Moszczenica: 3
  • w gminie Moszczenica: 3
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa