Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Suchym


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Suchym

Patron MARIA KONOPNICKA

Adres Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Suchym

176
Miejscowość Rzepiennik Suchy
Kod pocztowy 33-163
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Suchym

146531569
Regon 00118912300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Suchym mieści się w miejscowości Rzepiennik Suchy pod adresem 176. Numer telefonu do szkoły to 146531569. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem www.spsuchy.cba.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00118912300000.

Szkoła Podstawowa W Rzepienniku Suchym uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 88, z czego 38 stanowiły uczennice, a 50 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,6. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rzepiennik Suchy: 1
  • w gminie Rzepiennik Strzyżewski: 6
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa