Przedszkole Publiczne W Rzepienniku Biskupim


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Rzepienniku Biskupim

Patron brak

Adres Przedszkole Publiczne W Rzepienniku Biskupim

-
Miejscowość Rzepiennik Biskupi
Kod pocztowy 33-163
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Rzepienniku Biskupim

146530030
Regon 85046710000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Rzepienniku Biskupim znajduje się w miejscowości Rzepiennik Biskupi pod adresem - -. Numer telefonu do przedszkola to 146530030. Fax: 146530030. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85046710000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 28, z czego 17 to uczennice, a 11 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 4 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rzepiennik Biskupi: 3
  • w gminie Rzepiennik Strzyżewski: 6
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa