Przedszkole Samorządowe W Podleszanach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Podleszanach

Adres Przedszkole Samorządowe W Podleszanach

127
Miejscowość Podleszany
Kod pocztowy 39-300
Gmina Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Podleszanach

175812570
Regon 69000839800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Podleszanach mieści się w miejscowości Podleszany pod adresem 127. Numer telefonu do przedszkola to 175812570. Faks: 175812570. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 69000839800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 24, z czego 11 to uczennice, a 13 to uczniowie. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Podleszany: 2
  • w gminie Mielec: 6
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa