Szkoła Podstawowa W łopuchowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Łopuchowie

Adres Szkoła Podstawowa W Łopuchowie

15
Miejscowość Łopuchowo
Kod pocztowy 62-095
Gmina Murowana Goślina
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Łopuchowie

618122039
Regon 57210880000064
Organ prowadzący Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach

Szkoła Podstawowa W łopuchowie znajduje się w miejscowości Łopuchowo pod adresem 15. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 618122039. Faks: 618122039. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Murowana Goślina, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest fundacje. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 57210880000064. Organ rejestracyjny dla Szkoła Podstawowa W łopuchowie to gmina.

Szkoła Podstawowa W łopuchowie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 61, z czego 32 to uczennice, a 29 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 0,38. Powiat poznański ma zarejestrowane 84 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 23059 uczniów w powiecie przypada 84 innych szkół podstawowych (274,51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łopuchowo: 2
  • w gminie Murowana Goślina: 10
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa