Punkt Przedszkolny W Zawadach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Zawadach

Adres Punkt Przedszkolny W Zawadach

Plac Wolności 12
Miejscowość Zawady
Kod pocztowy 16-075
Gmina Zawady
Powiat białostocki
Województwo podlaskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Zawadach

857140016
Regon 20072549300000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Zawadach znajduje się w miejscowości Zawady pod adresem Plac Wolności 12. Nr tel. do przedszkola to 857140016. Przedszkole działa na terytorium gminy Zawady, powiat białostocki , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 20072549300000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 17, z czego 8 to dziewczynki, a 9 to chłopcy. Powiat białostocki ma zarejestrowane 34 przedszkola, a województwo podlaskie - 329. Na 2238 uczniów w powiecie przypada 34 innych przedszkoli (65,82 na placówkę), a średnia w województwie to 67,87 (22330 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zawady: 1
  • w gminie Zawady: 2
  • powiat białostocki: 42
  • województwo podlaskie: 499

Mapa