Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół W Kobylinie-borzymach "bajka"


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół W Kobylinie-Borzymach "Bajka"

Adres Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół W Kobylinie-Borzymach "Bajka"

Lipowa 17
Miejscowość Kobylin-Borzymy
Kod pocztowy 18-204
Gmina Kobylin-Borzymy
Powiat wysokomazowiecki
Województwo podlaskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół W Kobylinie-Borzymach "Bajka"

862743008
Regon 20072459400000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół W Kobylinie-borzymach "bajka" mieści się w miejscowości Kobylin-Borzymy pod adresem Lipowa 17. Numer tel. do przedszkola to 862743008. Nr faksu: 862743008. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Kobylin-Borzymy, powiat wysokomazowiecki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 20072459400000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 38, z czego 17 stanowiły uczennice, a 21 to chłopcy. Powiat wysokomazowiecki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 849 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (44,68 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kobylin-Borzymy: 1
  • w gminie Kobylin-Borzymy: 1
  • powiat wysokomazowiecki: 33
  • województwo podlaskie: 499

Mapa