Publiczna Szkoła Podstawowa W Konopkach Pokrzywnicy


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Konopkach Pokrzywnicy

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Konopkach Pokrzywnicy

9
Miejscowość Konopki-Pokrzywnica
Kod pocztowy 16-075
Gmina Zawady
Powiat białostocki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Konopkach Pokrzywnicy

857140221
Regon 45069659100036
Organ prowadzący SOSPPiN "Edukator" w Łomży ul. Wojska Polskiego29A

Publiczna Szkoła Podstawowa W Konopkach Pokrzywnicy znajduje się w miejscowości Konopki-Pokrzywnica pod adresem 9. Numer tel. do szkoły podstawowej to 857140221. Jednostka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Zawady, powiat białostocki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45069659100036. Jednostka rejestrująca dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Konopkach Pokrzywnicy to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Konopkach Pokrzywnicy uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 29, z czego 16 stanowiły uczennice, a 13 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,28 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,6. Powiat białostocki ma zarejestrowane 50 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 7272 uczniów w powiecie przypada 50 innych szkół podstawowych (145,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Konopki-Pokrzywnica: 1
  • w gminie Zawady: 2
  • powiat białostocki: 42
  • województwo podlaskie: 499

Mapa