Szkoła Podstawowa Im. Kiotra Skargi W Kobylinie Borzymach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Kiotra Skargi W Kobylinie Borzymach

Patron ks. Piotr Skarga

Adres Szkoła Podstawowa Im. Kiotra Skargi W Kobylinie Borzymach

Lipowa 17
Miejscowość Kobylin-Borzymy
Kod pocztowy 18-204
Gmina Kobylin-Borzymy
Powiat wysokomazowiecki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Kiotra Skargi W Kobylinie Borzymach

862743008
Regon 00059967500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Kiotra Skargi W Kobylinie Borzymach mieści się w miejscowości Kobylin-Borzymy pod adresem Lipowa 17. Numer telefonu do szkoły to 862743008. Nr fax: 862743028. Jednostka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Kobylin-Borzymy, powiat wysokomazowiecki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00059967500000.

Szkoła Podstawowa Im. Kiotra Skargi W Kobylinie Borzymach edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 172, z czego 82 to dziewczynki, a 90 stanowili chłopcy. Powiat wysokomazowiecki ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 3693 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (123,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Mapa